Intersport Schneetage 2021, Photo: Giacomo Podetti